Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Luật Hợp tác xã năm 2023, đồng thời khắc phục bất cập trong quy định pháp luật và hoàn thiện khung khổ pháp lý về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tạo tiền đề cho kinh tế tập thể phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng Nghị định về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Việc xây dựng Nghị định nhằm mục đích hướng dẫn, quy định chi tiết, đầy đủ các nội dung về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã được giao tại Luật Hợp tác xã năm 2023 nhằm nhanh chóng đưa các quy định của Luật vào cuộc sống. Đồng thời, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký hợp tác xã theo hướng cắt giảm chi phí, thời gian thực hiện thủ tục, ứng dụng công nghệ thông tin, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước.

Ngày 19/07/2024  Xem tiếp

Ngày 01/7/2024, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Ngày 18/07/2024  Xem tiếp

TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 6 VÀ 6 THÁNG NĂM 2024

Ngày 27/06/2024  Xem tiếp

“Hạt mầm yêu thương” - Đem niềm vui, trao yêu thương đến với các trẻ em vùng cao

Ngày 13/06/2024  Xem tiếp

TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 5 VÀ 5 THÁNG 2024

Ngày 28/05/2024  Xem tiếp
1 2 3 4 5 ... 38
Thông tin hỗ trợ
Hộp thư hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp, dịch vụ thông tin, bố cáo điện tử, thanh toán điện tử
Hộp thư tiếp nhận phản ánh về đăng ký doanh nghiệp